Top

Disclaimer Antoons Restaurant


Fijn dat u de website van Antoons Restaurant bezoekt. Bij het realiseren hiervan hebben we veel aandacht besteed aan het samenstellen van betrouwbare informatie. We controleren nog regelmatig de juistheid, de actualiteit en de volledigheid hiervan. Desondanks kunnen aan de inhoud van deze site geen rechten worden ontleend.

Alle rechten voorbehouden

Antoons Restaurant behoudt zich te allen tijde het recht om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van de site te veranderen, te actualiseren of aan te vullen. We sluiten elke aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, op welke wijze dan ook, die ontstaat of verband houdt met het gebruik van deze website en het gebruik van de daarop vermelde informatie.

Auteursrecht

Teksten op deze website die auteursrechtelijk zijn beschermd, mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Antoons Restaurant niet worden verveelvoudigd.

Links

Onze site kan links bevatten naar externe websites. Antoons Restaurant is voor de inhoud van die gelinkte websites niet verantwoordelijk. Wij verwijzen u naar de desbetreffende disclaimers.

Tips of opmerkingen

Ziet u onjuistheden op onze website? Wij stellen het zeer op prijs als u die aan ons meldt. Die kunt u, net als suggesties voor verbetering en vragen over onze dienstverlening doorgegeven via ons contactformulier. Alvast hartelijke dank!

Antoons Restaurant